Especialitats

Esculli en el següent formulari de contacte l’especialitat o el tema per al que es vol posar en contacte amb nosaltres. No es deixi d’incloure les seves dades de contacte per a què ens podem posar en contacte amb vostè.

1. Reclamacions de serveis públics essencials. Aigua, escombraries, mercats, transports, aparcaments, grues, multes i pàrquings. Retirada de concessions i autoritzacions.
2. Protecció de dades. De caràcter personal, Llei d’Internet, fraus tecnològics, peritatges informàtics.
3. Contenciós processal. Procediment administratiu, denúncies a la Administració, corrupció.
4. Urbanisme. Medi ambient, obres i mobilitat, obra pública i vialitat
5. Àrea penal. Responsabilitat penal, personacions i investigacions. Responsabilitat civil i assegurances
6. Compliment normatiu. Compliance, dret de la Transparència. Canals de denuncia anònima.
7. Gestió de projectes i subvencions europees. Preparació de Documentació i projectes.
8. Laboral. Conflictes col·lectius i laborals. Falsos autònoms. investigació de baixes.
9. Assessoria jurídica, Civil, hipotecari, arrendaments. Valoració de danys, peritatge forense, antecedents mercantils
10. Assessoria fiscal i tributaria. Impostos, taxes i exaccions parafiscals.
11. Assessoria jurídica dins l’entorn familiar. successions hereditàries, divorcis, Gestió de conflictes, mediació i facilitació
12. Segona Oportunitat. Concurs de creditors, projectes de negociació amb Hisenda i Tresoreria de la Seguretat social.
13. Joventut, tercera edat, tramitació de discapacitats i ajudes.
14. Protecció i autoprotecció. Seguretat en el treball, compliment normatiu especific sectorial.
15. Empreses públiques. Fundacions i associacions
16. Agricultura, indústria, transports, comerç i turisme. Planificació estratègica i mercantil, ajuda als nous emprenedors. Dret del Consum.
17. Cooperació administracions. Procediments UE, cerca de recursos i foment
18. Acció política. Redacció i derogació de normativa. Controls de crisi. Drets fonamentals
19. Gestió de la informació, xarxes socials, premsa i imatge coorporativa
20. Comunicacions, telecomunicacions. Seguretat i ciberseguretat, estadística, smart city i big data. Esquema nacional de seguretat i Esquema nacional de interoperativitat. Data forense.

Especialització (requerido)

La informació que ens fa arribar està subjecta a secret professional i no serà mai revelada. No oblidi preguntar quin cost pot tenir l’assessorament o les gestions que ha demanat